Miroslav Karačić

Član Upravnog odbora

Miroslav je naš vedri duh, kreativni grafički dizajner, sa bogatim dizajnerskim iskustvom u produkt dizajnu,te u tiskanoj i digitalnoj domeni. U Udruzi STAP je jedan od osnivača i inicijatora, a u sklopu CREDO centra je zadužen je za oblikovanje svih promotivnih i komunikacijskih materijala, te vidljivost misije i aktivnosti CREDA centra. Miroslav detaljno poznaje i koristi sve alate iz Adobe porfolia, te se bavi dizajnom i produkcijom Internet prezentacija i prodkt designom. U slobodno vrijeme može se sresti po Hercegovačkim predjelima kako vreba pravi trenutak i kadar za izvrsnu fotografiju.

Socials