Magdalena Pažin

Član Upravnog odbora

Magdalena je STAP projektni manager i voditelj ureda CREDO centra. Inženjer je računalstva sa višegodišnjim iskustvom na poručjima upravljanja projektima, marketinga i komunikacija, te inicijativa nevladinog sektora. Magdalena je suosnivač i član prijateljske Udruge Inicijativa Stolac.

Socials